De vier stappen: Plan Do Check Act De PDCA cyclus bestaat uit vier stappen: Plan Do Check Act. Deze cyclus geeft veel mogelijkheden om het kwaliteits- en veiligheidssyteem  in uw organisatie verder te professionaliseren. De cyclus De cyclus kan ook helpen om de strategie van uw organisatie aan te scherpen en biedt goede handvatten om deze verder te verfijnen en te ontwikkelen, terwijl tegelijkertijd de processen geoptimaliseerd kunnen worden:
  1. Plan : maak plannen op basis van:
    • wensen en eisen van klanten en belanghebbenden
    • risico’s en kansen
  2. Do : voer plannen uit
  3. Check : ga na of plannen het gewenste effect hebben
  4. Act : stuur bij om het gewenste effect te bereiken
Animatie: